Publicerad: 19 december 2017

Restid

Har en fråga kring timdebitering och restid. Vi har olika uppfattning om hur vi ska debitera restiden vid timdebitering och undrar om SKL har förslag på det?

Några menar att vi ska ta betalt för den faktiska tid det tar att köra tur och retur till verksamheten. Medan några av oss menar att vi bör ta en schablon för restiden oavsett var verksamheten ligger då vi inte tycker att det ska spela någon roll för dem om de ligger 10 min från vårt kontor eller om de ligger 30 min bort. Till exempel att man alltid tar betalt för en timme.

Svar från SKL

Restid regleras tydligast i livsmedelskontrollen. I livsmedelsverkets vägledning framgår att restid inte är kontroll och därför måste man ta  hänsyn till detta när man räknar fram handläggningstiden. Detta innebär att man vid beräkning av extra offentlig kontroll lägger till restiden. Har kommunen långa avstånd blir skillnaden mot ordinarie kontrollavgift stor.

För miljöbalken finns inte samma förtydligande. Detta innebär att i normalfallet ingår restid i beräkningen av handläggningsavgiften (se avsnittet ”Vad ingår i prövning och tillsyn? i underlaget för Taxa inom miljöbalkens område). Tar kommunen då betalt för resor i samband med tillsyn så finns viss risk för dubbelfakturering. Normalt ingår inom rimliga gränser viss restid i tillsynen men man måste ha i åtanke att syftet är att merparten av tillsynstiden ska användas till tillsyn inte resor.

När det gäller timdebitering så innebär detta att likställighetsprincipen ska beaktas och det inte får skilja för mycket för liknande prestationer (tillsyn) beroende på var i kommunen verksamheten ligger i förhållande till kommunhuset.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot