Publicerad: 19 december 2017

Riskklassning av skolor och riskpoäng

Jag har en fråga angående riskklassning av verksamheter, framförallt skolor. Vi har under året riskklassat alla skolor i de tre kommunerna som vår nämnd arbetar för. I tre skolor har det funnits särskolor som en del av skolan, dock oftast med en egen rektor. Eftersom det här är små kommuner så går det inte så många elever i särskolorna vilket gör att man har tillsyn på särskolorna samtidigt som skolan som särskolan ligger i.

Hur ska man riskklassa särskolorna? På något sätt känns det konstigt att göra en egen riskklassning enligt taxebilaga 3 om hälsoskyddsobjekt även om det är en egen skola med tanke på att det oftast bara är någon extra lokal. Kan man klassa ”huvudskolan” med
särskolan som extra riskpoäng?

Svar från SKL

Frågeställningen rör om man kan riskklassa en skola som huvudverksamhet med särskola som extra risktillägg. Det kan finnas två alternativ.

Två rektorer med eget budgetansvar för varsin verksamhet bör troligen klassas som egna separata huvudverksamheter. Det här alternativet lämpas bäst för när verksamheterna inte delar budget och ledningsansvar. Annars skulle huvudverksamheten riskera få en dyrare avgift på grund av riskpoängen, och den andra enheten, trots egen budget, får inte någon avgift överhuvudtaget.

Förutsatt att skolorna är organiserade under samma budget och ledningsansvar (skolenhet) finns det en möjlighet i SKL:s underlag för miljöbalkstaxa bilaga 3 att under tillägg för ”alla typer av verksamheter” lägga till 1 riskpoäng för anmälningspliktiga verksamheter (§ 38 p3 FMH) som extra verksamhet. I detta alternativ blir en verksamhet huvudverksamhet och den andra en underverksamhet. Det här alternativet lämpas bäst för när verksamheterna delar budget och ledningsansvar (t ex samma rektor).

Det borde inte heller vara några problem med att samplanera tillsynen av två verksamhetsutövare i samma byggnad. Första besöket, som troligtvis är bokad s.k. systemtillsyn, kan med fördel ske vid samma tillfälle. Vid kommande tillfällen bör frekvensen anpassas mer till verksamhetens inneboende risker och om man exempelvis granskar inomhusmiljön så är detta möjligt att utföra vid samma tillfälle medan om man granskar verksamheternas egenkontroll kanske detta inte är möjligt.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot