Publicerad: 19 december 2017

Riskklassning enligt miljöbalken

Hej!

Jag skulle vilja ställa en fråga om riskklassning enligt miljöbalken på ett företag i Trelleborgs kommun, en mekanisk verkstad, som har skaffat sig ett betbad om 300 liter. Fosforsyra används för ytbehandling av metalldetaljer, som sågats, svarvats, svetsats, och slutligen ska ytbehandlas. Detta betbad står i en container, med 2 tvättvattenkar, där godset tvättas efter betningen. Tvättvätskorna tas omhand som farligt avfall, och med andra ord, ingen vätska släpps som avloppsvatten. Kan anläggningen klassas med kod 28.60 C (enligt vår taxebilaga 2), som följande: ”Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte 1. betning med betpasta, eller 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.”

Eller borde vi klassa verksamheten som vi tidigare gjort innan verksamheten skaffade sig betbad, med punkt 34.8001, som följande: ”Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter. Med total tankvolym avses det samma som i 34.70 andra stycket.” Eller något helt annat? Tacksam för hjälp och snabbt svar.

Svar från SKL

I detta fall verkar 28.25-1 stämma, eftersom den verksamheten är anmälningspliktig och har större tillsynsbehov.

I de fall det inte är uppenbart vilken kod som ska användas för tillsyn av ett objekt är det lämpligt att tillsynsmyndigheten väljer ut den kod som har störst tillsynstid och störst tillsynsbehov som huvudverksamhet.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot