Publicerad: 19 december 2017

Riskpoäng för alternativa bränslen

Hur ser SKL på användbarheten av biodiesel? Man ska ge riskpoäng till verksamheter som använder fossil diesel i arbetsfordon (enligt 3c2) om det inte ger orimliga ekonomiska konsekvenser att byta till förnybart. 

Att bli tvungen att byta ut fordonsparken för att bli av med riskpoängen får väl betraktas som en orimlig ekonomisk konsekvens. Problemet är att företag som levererar biodiesel hävdar att det går bra att köra alla dieselmotorer på deras produkter, men användarna är skeptiska och menar att det fortfarande blir problem med bakterietillväxt i tankarna, vilket i sin tur leder till stora kostnader för service och underhåll. Detta leder till slutsatsen hos användarna att det inte går att byta till biodiesel utan orimliga ekonomiska konsekvenser.

Känner ni till om det finns någon utredning på gångbarheten i att använda biodiesel som bränsle till dieselmotorer i allmänhet?

Svar från SKL

Tanken med risktillägg för energi är att förmå företag att arbeta med frågorna på ett organiserat sätt. Tillvägagångssättet bör likna det som gäller vid införande av bästa möjliga tekning (BAT) d.v.s. företaget ska visa att de har försökt införa tekniken. När det gäller biodiesel så har SKL ingen kännedom om finns någon utredning om effekten av användningen.

Vi rekommenderar att ni kontaktar tillsynsvägledande myndighet angående (Energimyndigheten) biodieselns effekter. Verksamhetsutövaren bör dessutom kontakta fordonstillverkaren innan användning.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot