Publicerad: 19 december 2017

Riskpoäng för förskola och fritids som extra verksamhet

För hälsoskyddsverksamheter finns det ett riskpoäng om det finns förskola/ fritids som extra verksamhet i annan lokal eller verksamhet enligt 38 § FMVH.

Hur ska vi tillämpa detta riskpoäng? Handlar det om skolor som har fritidsverksamhet/ förskoleverksamhet i annan lokal än undervisningssalar som ska få riskpoäng, eller alla verksamheter med fritidsverksamhet/ förskoleverksamhet? Hur ska "annan" lokal definieras?

Hur ska riskpoänget tillämpas?

Svar från SKL

Svaret är att riskpoängen tillämpas både när den extra verksamheten ligger i ”annan” lokal, och när den extra verksamheten ligger i en "verksamhet som anges i 38 §" (avser punkt 3 om fritids eller skolor av olika slag) enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.

Risken ökar när en hälsoskyddsverksamhet har fritids- eller förskoleverksamhet som extra verksamhet utöver den ordinarie verksamheten, oavsett om det är i annan lokal eller i en skola. Ett större tillsynsbehov är motiverat och därmed ges ett riskpoäng.

Riskerna består i faktorer som påverkar hälsan i stort, som högre utnyttjande av lokaler, större belastning, ev. buller- och ventilationsproblem, fuktskador och allergirisker som kan ge framtida hälsoproblem. Bristfälliga lokaler och bristande egenkontroll kan öka riskerna för hälsoproblem. Kontakta vid behov central vägledande myndighet, Folkhälsomyndigheten, för råd och vägledning om vad tillsynen bör innehålla.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot