Publicerad: 19 december 2017

SKL:s arbete med underlag för taxa

Jag har en undran kring SKL:s arbete allmänt att ta fram underlag för taxa kring tillsyn och prövning. SKL:s tillsynstaxa för miljöfarliga verksamheter är något som fungerar vägledande för flertalet kommuner och kanske är det precis så att SKL genom sin roll som vägledande önskar just detta.

Jag undrar mest varför inte exempel vis Naturvårdsverket är de som arbetar med en sådan taxa eller gör SKL detta på uppdrag av verket?

Säkert finns ett enkelt svar på detta jag är dock för oinsatt i frågan.

Svar från SKL

I 27 kap. 1 § miljöbalken finns ett bemyndigande för kommuner att anta föreskrifter om avgifter (taxor) för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Naturvårdsverket har bland annat tillsynsvägledande uppgifter inom flera områden men i verkets uppdrag ligger inte att hjälpa de lokala myndigheterna med att utforma taxor.

Detta är en stor och arbetskrävande uppgift där samarbete behövs. Sveriges Kommuner och Landsting, tidigare Kommunförbundet – som är en organisation där samtliga kommuner är medlemmar – har sedan lång tid tillbaka utformat underlag för taxa som medlemmarna kan använda.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot