Publicerad: 19 december 2017

Sprängämnesprekursorer

Hej,
Vi undrar om det går att arbeta in möjligheten att ta ut avgift för tillsyn av Sprängämnesprekusorer i ordinarie MB-taxa eller om detta bör separeras?

Funderingen var om det kunde platsa i: §1 Denna taxa gäller avgifter för XX kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde bland annat vad gäller natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, sprängämnesprekusorer samt avfall och producentansvar.

Svar från SKL

SKL har tagit fram ett cirkulär, 15:13, om tillsyn av Sprängämnesprekursorer och medföljande underlag för taxa. Vi rekommenderar att kommunen utformar en separat taxa eftersom tillsynen inte är kopplad till miljöfarlighet eller explosionsrisk. 

Cirkulär 15:13: Ny lag om sprängämnesprekursorer (PDF, nytt fönster)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot