Publicerad: 19 december 2017

Ta ut avgift för fastställande av villkor?

Hejsan!

Jag arbetar i Eskilstuna kommun och har en fråga om att ta ut avgift för fastställande av villkor.

Vi har i vissa fall fått delegation på att fastställa enskilda villkor för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheten (både för A- och B-verksamheter). Delegationen har lämnats i enskilda tillståndsärenden av miljöprövningsdelegationen samt av mark- och miljödomstolen. Vi har i dessa ärenden märkt att det kan ta oerhört mycket tid. Vi har hittills inte debiterat särskilt för den tid vi lagt ner utan det har "ingått" i den tillsynstid som företagen betalar årligen. Detta är dock inte hållbart av olika anledningar, t.ex. inkräktar det på den ordinarie tillsynen.

Vi vill därför kunna debitera vår prövning särskilt men känner oss osäkra på om vi har stöd för detta i taxan. Våra taxebestämmelser utgår från ert underlag från 2012. Vi har hittills bedömt att vi inte har stöd för att ta ut avgift i och med att fastställande av villkor inte egentligen är tillsyn samt att det i taxebilaga 1 inte räknas upp prövning av miljöfarliga A- och B-anläggningar. Har ni några tips på hur vi ska tänka och göra för att kunna ta ut avgift? Kan vi t.ex. bedöma att prövningen är en del av vår tillsyn?

Med vänlig hälsning
Helén Almberg

Svar från SKL

SKL kommer att se över vad som ska ingå i den fasta avgiften och när timavgift ska användas inom ramen för det projekt om ny taxa som pågår. Det borde vara möjligt att ta ut avgift för tillsynsmyndighetens arbete med att fastställa villkor. Hur detta ska ske har inte berörts i förarbeten eller rättspraxis.

I dessa fall borde det krävas en justering av taxans paragrafer för att det ska bli tydligt att avgifterna ska tas ut särskilt i dessa fall.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot