Publicerad: 19 december 2017

Tillsyn av bostadsområde

En definitionsfråga som rör 200.60-1 till 200.60-4, vad är ett bostadsområde?

Om fastighetsbolag betalar denna avgift och mhk får klagomål på bostäder och handläggningstiden överstiger antal timmar som årsdebiteras innan det finns ett föreläggande, kan mhk ta betalt för denna tid?

Svar från SKL

Bostadsområde definieras som samlad bebyggelse av bostadshus; villor, radhus och/eller hyreshus. Vilket i taxan betyder stora fastigheter (samma fastighetsägare) med lägenheter på samma plats. Syftet med tillsyn med fast avgift för stora hus är att förebygga olägenheter genom återkommande tillsyn.

Ju större bostadshus desto mer att titta på till en viss gräns eftersom stora fastighetsägare tenderar att utveckla bra system för egenkontroll därav föreslagen tidsfaktor på 6.

Tillsynen handlar om att följa upp fastighetsägarens egenkontroll som bör innehålla klagomålsrutiner, inomhusmiljö (temperatur ventilation/ovk), radonmätningar, städning, underhåll, skadedjur (katter, råttor, insekter) buller, verksamhetsdelar såsom egna verkstäder, energi osv.

Klagomålshantering är oftast ärenden där det förebyggande arbetet inte fungerar. Det kan handla om lukt-, ljusstörningar eller fuktskador samt oftast klagomål rörande grannosämja. Dessa ärenden handläggs och debiteras därför enklast separat via timavgift men det finns system där den fasta avgiften schabloniserat hur många klagomål som kan tänkas uppstå under ett år. Detta förfarande kräver troligen tidsregistrering för att kunna redovisa vilken tid som åtgått till vad. Dessutom tenderar vissa klagomål att pågå i flera år vilket inte fungerar med fasta avgifter särskilt väl.

I ditt fall förefaller det som ni tillämpar det senare systemet och då är frågan snarare om fastighetsbolaget är informerat om att klagomål ingår i avgiften och om ni har en tidregistrering. Har ni detta och tiden kraftigt överstiger tillsynsavgiften så är extra timdebitering möjlig med separat beslut. Se §18 i SKL:s förslag på utformning av taxa "Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning för miljöbalken".

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot