Publicerad: 19 december 2017

Tillsyn U-verksamheter utan kod enligt taxan

Hej,
Hur ska man tänka kring de mindre u-verksamheter som inte har någon kod enligt taxan alls?

Vi har till exempel ett antal mindre metallbearbetare som endast har en eller två mindre maskiner som inte innehåller någon större volym tankolja (de kommer inte upp i 200 liter tankvolym och omfattas då inte av kod 24.8001.) Det finns ingen kod för mindre volymer. Har vi då inte rätt att planera för tillsyn där? De omfattas ju ändå av miljöbalken. Är det vår taxa som då måste ändras?

Svar från SKL

Det stämmer att taxebilaga 2 inte har koder för alla storlekar av verksamheter. Bilaga 2 klassar verksamheter som kan vara lämpliga för fast återkommande tillsyn. Alla årsavgifter ska motsvaras av tillsynsaktiviteter, dvs. det ska finnas en motprestation från tillsynsmyndigheten för verksamheter med årlig avgift. 

Om tillsyn sker mer sällan än var tredje år bedömer vi att timavgift är lämpligt (se § 21 i taxan, och taxebilaga 1, kap 9 tillsyn i övrigt). De behöver inte ha en kod i taxebilaga 2 för att få tillsyn. 
Tillsynsmyndigheten ska föra register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn, enligt 1 kap 7§ miljötillsynsförordningen (mtf). Det styrs av er tillsynsplan, enligt 1:8§ mtf. Även mindre verksamheter ska omfattas av er planering, men kan ha längre tidsintervall. De mindre u-objekten (som du nämner) kanske lämpar sig för tillsyn i projektform?

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot