Publicerad: 19 december 2017

Transportintensiv verksamhet

När ska man sätta riskpoäng för transportintensiv verksamhet? (två delfrågor)

Delfråga 1:

När vi läser förklaringen till punkt 3c "särskillt transportintensiv verksamhet" blir vi lite osäkra på hur man ska tolka faktorn. Är det meningen att det både ska vara minst 50 transportrörelser och någon typ av ej förnyelsebart bränsle, eller ska även verksamheter med endast några få transportrörelser ska ges riskpoäng för "särskilt transportintensiv verksamhet" om dessa transporter sker med ej förnyelsebart bränsle? Som förklaringen är formulerad kan man få intrycket av det senare.

Delfråga 2:

Skall man jämställa små fordon med stora? Miljöbelastningen och tillsynsbehovet skiljer sig mellan personbil och lastbil med släp.

Svar från SKL

Modellen med riskbedömning innebär att klassning sker utifrån i första hand prövningsnivå, Utifrån dessa placeras varje bransch i en avgiftsklass. Den enskilda verksamheten placeras i lämplig kolumn inom avgiftsklassen utifrån ett antal olika faktorer som bl.a. bygger på de lokala förhållandena.

Riskbedömning av verksamheter och åtgärder är en metod för att identifiera och prioritera tillsynsinsatserna på objektsnivå. Detta innebär att det som står i vägledningen (punkt 3c) ska tillämpas på det enskilda objektet och vara tillämpligt för samtliga branscher.

Det är dessutom så att oavsett hur många av dessa faktorer tilldelas som mest 1 poäng för c) Särskilt transportintensiv verksamhet. Detta innebär att 3c ska läsas som 3c1 många transportrörelser d.v.s. mer än 50 transportrörelser tur och retur (branscher med mycket transporter exempelvis vissa industrier) och 3c2 användning av bränsle (verksamheter med arbetsfordon). Omfattas det enskilda objektet av någon av dessa faktorer tilldelas 1 poäng.

Tillsynsmyndigheten kan planera tillsynen efter exempelvis om objektet arbetar med system för tomkörningar (faktor c1) eller utbyte av bränsle, faktor c2 (exempelvis biodiesel eller liknande).

Tanken är att verksamheten ska förmås att arbeta med transportintensiv verksamhet som kan påverka miljön och består verksamheten av endast personbilar måste tillsynsmyndigheten bedöma om detta medför ett större behov av tillsynstid för att kunna granska. Det är antagligen viktigast att prioritera verksamheter med stor miljöpåverkan i sin tillsyn.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot