Publicerad: 19 december 2017

Underpunkter till verksamhetskod 28.25

I taxeunderlaget har underpunkter till MPF:s nya verksamhetskod 28.25 införts (kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, beteckning C). Underpunkterna har utformats utifrån hur mycket avloppsvatten som uppstår. Finns det då inte risk för att ytbehandlingsanläggningar som inte ger upphov till något avloppsvatten alls hamnar utanför taxan?

Svar från SKL

Verksamhetskod 28.25 p.2 omfattar verksamheter som "ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår".

SKL bedömer att även verksamheter utan avloppsvatten ingår här. Vi rekommenderar att ni kontaktar er tillsynsvägledande myndighet för vidare diskussion om avloppsvattnets inverkan på tillsynsbehovet.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot