Publicerad: 19 december 2017

Vad betyder AK?

Hej, Jag sitter och ska ändra i taxebilaga 2 för min kommun så att vi får den senaste och uppdaterade taxan. Det är första gången jag sitter med taxan och undrar därför helt precist vad AK betyder. Jag förstår avgiftsklass, men hittar ingen mer information om vad det innebär enligt SKL. Är det antal timmar för den verksamhet den avser eller finns det ett schema/en lista över vad AK innebär i intervall av timmar?

Svar från SKL

Det stämmer att avgiftsklass inte är samma sak som antal timmar. Timmarna för varje avgiftsklass avläses i taxebilaga 3 (t.ex. AK 4=6 h) som är en del av kommunens antagna taxa.

Inklassning i rätt avgiftsklass sker enligt Taxebilaga 2 för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter. Avgiftsklass 1 – 33 omfattar miljöfarlig verksamhet medan hälsoskyddsverksamheter har begränsats till avgiftsklasserna 1 – 6. Avgiftsklass 1 innebär det minsta tillsynsbehovet, och 33 är det högsta.

Tanken är att tillsynsmyndigheten klassar verksamhetens grundtid, och med stöd av risk- och erfarenhetsmodellen tilldelas riskpoäng som speglar verksamhetens totala tillsynsbehov.

I SKLs underlag "Taxa inom miljö­balkens område 2012-05-30" kan man läsa mer om avgiftsklasser bl.a. på sidan 50 och i underlaget till taxebilaga 3.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot