Publicerad: 15 januari 2018

Verksamhetskoder i Ecos 2/SKL - fundering

Hej, Jag tänkte höra hur jag ska förklara det här för mina kollegor som inte förstår varför SKL anger en verksamhetskod, och miljöprövningsförordningen en annan. Vi tänker på verksamhetskod 90.16 som anger: "(4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.16 gäller för avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 personekvivalenter. Förordning (2016:1188)." Vad jag kan se överensstämmer ju den med SKL:taxa som heter 90.20-1 eller ett annat avgiftsintervall som vi själva skapar. Det är bra att få detta utrett då vi inte kommer vidare i vårt arbete med Ecos 2. Vi kommer nämligen inte att kunna skapa de anläggningar som behövs om vi inte är överens. Kan ni svara på detta och ge en bra förklaring till mina kollegor. (Vad jag förstår så ska man inte stirra sig blind på enskilda verksamhetskoder/klassningskoder, utan mer se ert system som ett sätt att se på miljöprövningsförordningen utifrån.)

Med vänliga hälsningar Morgan Johansson Miljö- och bygg Kils Kommun

Svar från SKL

SKL har justerat koderna efter senaste ändringarna i Miljöprövningsförordningen (MPF). Följande ändringar har gjorts i SKL:s underlag 2017-05-19:

 • 90.20 har ersatts med 90.16.
 • 90:20-1 har ersatts med 90.16-1 (mer än 500 pe- högst 2000 pe).
 • 90:20-2 har ersatts med 90.16-2 (mer än 200 pe- högst 500 pe).

De två senare koderna med strecksatser är SKL:s egen indelning i undernivåer. Det gör att man får olika avgiftsklasser (tillsynstid) för undernivåerna.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  1000

  Kontakt

  Välkommen att skicka din fråga till SKL!

  Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

  SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Sidfot