Publicerad: 22 februari 2018

Fråga om SKL:s underlag för taxa inom miljöbalken och livsmedelskontroll

Här svarar vi på frågor som rör SKL:s underlag för taxa inom miljöbalkens och livsmedelskontrollens område. Vi besvarar endast frågor från SKL:s medlemmar. Om du som privatperson har frågor om taxor ber vi dig i stället ta kontakt med din kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot