Publicerad: 9 oktober 2018

Förslag på förbättringar, SKL:s underlag för taxa

SKL arbetar med att ta fram underlag för taxor inom PBL, miljöbalkens och livsmedelskontrollens områden. Vi vill gärna ha dina synpunkter på vårt arbete.

Vi har bland annat tagit fram en beräkningsmall för handläggningskostnad per timme, underlag för taxor inom PBL, miljöbalken och livsmedelskontrollens område.

Har ni synpunkter på hur mallen fungerar eller har förslag på förbättringar så fyll i nedanstående formulär. Vi kommer inte att besvara varje synpunkt löpande utan använda synpunkterna som stöd i prioriteringen av våra insatser.

Fyll i dina synpunkter utifrån följande:

  • Fel i underlaget. Kan till exempel vara beräkningsfel i mallar, fel i laghänvisning och rena korrekturfel.
  • Begriplighet och hjälp. Kan till exempel vara tydlighet och val av begrepp och förklaringar.
  • Önskemål om förbättringar. Kan till exempel vara delar du saknar i våra underlag eller kompletterande underlag.

Tack för att ni hjälper oss att bli bättre!


Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Kristina Isacsson
    Expert planering och byggande

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot