Publicerad: 21 maj 2019

Fråga och svar

3. Skapa en delegationsordning

Sker i mars år 1.

Handläggare presenterar förslag till chefen. Ta hjälp av SKL:s förslag till delegationsordning.

Delegationsordning enligt miljöbalken och livsmedelslagen

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot