Publicerad: 21 maj 2019

Fråga och svar

4. Se över handläggningskostnaden per timme

Sker i maj-juni år 1.

Det är kommunen som beslutar om sina taxor, och över sitt sätt att beräkna handläggningskostnaden per timme. SKL tillhandahåller underlaget, och kommunen beslutar sedan om man vill använda det.

Använd SKL:s excelmall och handledning om hur man räknar ut handläggningskostnad per timme. Det är viktigt att ta med alla kostnader.

Beräkna handläggningskostnad per timme, handledning (PDF, nytt fönster)

Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme, MB PBL, april 2015 (Excel, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot