Publicerad: 13 juni 2019

Fråga och svar

6. Fyll i taxebilaga 1, 2 och 3, ge förslag på avgiftsnivåer

Sker i maj-juni år 1.

Handläggare ger förslag till chefen på våren. Används SKL:s excelfiler för att skapa taxebilaga 1, 2 och 3.

Taxebilaga 1 - avgifter för prövning och anmälan

Taxebilaga 1- Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn

Taxebilaga 2 och 3

Taxebilaga 2 och 3

Handledning

En praktisk handledning i hur du arbetar i SKL:s underlag för att skapa kommunens egna taxebilagor. Handledningen ger stöd i hur vanliga beslutsprocesser i samband med arbetet med taxan ser ut och förklarar arbetsgången i Excelfilerna.

Handledning om SKL:s taxeunderag inom miljöbalkens område, och taxebilagor (PDF, öppnas i nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot