Publicerad: 21 maj 2019

Fråga och svar

4. Rapportera ändringar av schabloner till SKL

Sker senast 31 maj år 3, och sedan 31 maj varje år.

Den behovsstyrda taxemodellen är vår gemensamma taxa. Den blir jämförbar om vi använder den på samma sätt, och den behöver självklart vara rättvisande. Kommunerna har erfarenheten av hur stort tillsynsbehovet är för olika branscher, och kan behöva justera underlaget med tiden. SKL kan inte veta vilka ändringar kommunerna gör i underlaget, så det behöver vi få veta från er.

Om till exempel statens schabloner är missvisande och tillräckligt många kommuner påpekar detta för SKL kan SKL visa fakta för staten och försöka få dem att justera tillsynsbehovet.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot