Publicerad: 21 maj 2019

Fråga och svar

2. Uppföljning av tillsynsplanen för år 1

Sker i september-december år 2.

Kontoret (chefen) gör först en uppföljning av tillsynsplanen för år 1. Vad är uträttat? Stämmer det med vår planering för treårsperioden?

Chefen följer även upp ekonomin. Om planerad tillsyn (inkomster) är större än utförd tillsyn (prestation) har vi en tillsynsskuld. Om avgiftsfinansieringen är för låg, har vi budgetunderskott.

Det är viktigt att ha infört rutiner i kommunen för hur processerna med tillsynsskuld och budgetunderskott ska hanteras, innan de uppstår. Nämnden fattar beslut om det behöver vidtas några åtgärder med anledning av uppföljningen.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot