Publicerad: 21 maj 2019

Fråga och svar

9. Kommunicera ändrade avgifter med verksamhetsutövare

Sker i september-oktober år 2.

Kommunicering sker till verksamhetsutövare där schablontiden (timmarna) har ändrats. Fakturering sker efter kommunicering.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot