Publicerad: 21 maj 2019

Behovsutredning

Det första steget i arbetet med taxan är att göra en behovsutredning. Här beskrivs hur en behovsutredning kan genomföras och vilka bedömningar kommunen behöver göra.

Tre år och tre processer i behovsutredningen

Arbetet med behovsutredningen sker i årsvisa cykler, så kallade årshjul, som löper över tre år. Sedan börjar det om. Under olika delar av året ska ni fokusera på olika saker i arbetet. Huvudsakligen är det tre processer som ni kommer att arbeta med under de tre åren; prioriteringar, bedömningar och utvärderingar.

Prioriteringsprocessen, år 1

Bedömningsprocessen, år 2

Utvärderingsprocessen, år 3

Publikationer

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot