Publicerad: 21 maj 2019

Bedömningsprocessen, år 2

Under år 2 i behovsutredningsprocessen gör förvaltningen en övergripande jämförelse av tillsynsplanens utfall år 1 med de prioriteringar och den planering man gjorde år 1. Notera de större avvikelserna.

Chefen bedömer om justeringar i tillsynsplanen behöver ske redan nu eller om man kan avvakta resultatet av tillsynsplanen efter år 2 och 3. Mät tidsåtgång för att hålla koll. Är ni på rätt väg för att klara tillsynsplanen?

Nämnden engageras ytterligare i behovsutredningsmodellen. Frågor att diskutera med nämnden:

  • Vad är viktigt att prioritera i vår kommun? Vilka resurser och behov har vi? Hur kan politiken bidra till att prioriteringarna nås?
  • Vilken fördelning har vi mellan fast och rörlig tillsyn? Hur stor del av resurserna "låser vi fast" genom att ta ut fast avgift, och hur stor del av resurserna är "rörliga" genom att vi finansierar tillsynen med timavgift?

Arbetet i den behovsstyrda taxan

Under år två jobbar ni parallellt med uppföljningar i taxeprocessen.

Uppföljningsprocessen i den behovsstyrda taxan, år 2

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot