Publicerad: 21 maj 2019

Fråga och svar

1. Handläggare kartlägger det totala behovet av tillsyn

Sker i januari-februari år 1.

Förvaltningen kartlägger det samlade behovet av tillsyn

För att ta reda på det samlade behovet av tillsyn för den aktuella branschen eller tillsynsområdet kartlägger förvaltningen tillsynsbehovet (timmar per år). Resultatet ska sedan användas i planeringsmatrisen.

Planeringsmatrisen

Om ni inte vet vad tillsynsbehovet är rekommenderar SKL att lita på schablonerna i SKL:s taxeunderlag och att utvärdera behovet efter tre år.

Hur kartläggs tillsynsbehov?

Alla ansvariga handläggare gör kartläggningen tillsammans och sparar den för kommande år. Resultatet blir ett antal timmar per år för varje bransch/tillsynsområde. Jämför gärna era bedömningar med liknande grannkommuner.

Övning 1a om kartläggning av tillsynsbehov

Fyra kategorier av tillsyn

SKL har grupperat tillsynsbehovet i fyra kategorier av tillsyn. Läs mer om de olika kategorierna och hur de kartläggs här.

Kartläggning av styrd tillsyn

Kartläggning av behovsprioriterad tillsyn

Kartläggning av händelsestyrd tillsyn

Kartläggning av skattefinansierad tillsyn

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.







Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot