Publicerad: 21 maj 2019

Fråga och svar

5. Chef förankrar prioriteringar och resurbehov hos nämnden, nämnden kan förändra/flytta prioriteringar

Sker i maj år 1.

Chef och ansvarig nämnd genomför en förankringsprocess där planeringsmatrisen, med gjorda prioriteringar i tillsynen (sett över en treårsperiod) och de sammanställda resursbehoven (årsarbetsrafterna) presenteras. Kom ihåg att ha gott om tid för förankringsprocessen.

Det är viktigt att behoven och resurserna diskuteras och förankras i ansvarig nämnd. Om nämnden vill förändra eller flytta prioriteringarna, jämfört med förvaltningen kanske? Däremot kan inte den av staten satta tillsynsfrekvensen (A-, B- och IUV-verksamheter) prioriteras ned, dessa ska alltid ha årligt återkommande tillsyn. Nämnden ska bestämma om förvaltningens föreslagna tillsynsfrekvenser för de olika C och H-branscherna är lämpliga.

Om något område prioriteras upp så behöver något annat rimligtvis prioriteras ned, ifall inte mer resurser tillsätts. Det är viktigt att kontrollera om tillsynen som ska prioriteras annorlunda kan avgiftsfinansieras eller måste skattefinansieras. Resursbehovet och årsarbetskrafterna justeras.

  • Fundera på hur er förankringsprocess av behovsutredningen ser ut med ansvarig nämnd.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot