Publicerad: 21 maj 2019

Styrd tillsyn

Tillsynsbehovet är gemensamt för samtliga operativa myndigheter och styrs av staten i lagstiftning.

Styrd tillsyn omfattar verksamheter med störst behov och krav, det vill säga:

  • Tillståndspliktiga verksamheter (A, B och industriutsläppsverksamheter). Exempel på detta är hamnar, täkter och förbränningsanläggningar.
  • Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (C och H). Exempel på detta är bensinstationer och skolor.

Tillsynen styrs externt via lagstiftning och tillsynsbehovet ska täckas i tillsynsplanen (basbehov) i form av årliga tillsynsaktiviteter.

Styrd tillsyn är som ett grunduppdrag från staten där kommunerna har mindre möjlighet att påverka. Tillsynsbehovet är detsamma oavsett om det är en statlig eller kommunal myndighet som utför den operativa tillsynen.

Behovet planeras med stöd av tillsynsvägledning från de centrala myndigheterna Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Kartläggning av styrd tillsyn

A-, B- och IUV-branscher

Staten har redan bestämt tillsynsbehovet (i antal timmar per år) för en del av den styrda tillsynen. Detta gäller A-, B- och industriutsläppsverksamheter, så kommunen använder det schabloniserade antalet timmar för dessa branscher.

Tillsynsfrekvensen (hur ofta det sker tillsynsaktiviteter) är fast och årlig och kan inte ändras.

C- och H-branscher

SKL har tagit fram ett antal schabloner för C- och H-verksamheterna, och kommunen anger om tillsynsbehovet är högt, normalt eller lågt för dessa branscher.

Ange tillsynsbehovet med SKL:s prioriteringsmatris

Tillsynsbehovet kommer att användas i SKL:s taxeunderlag (bilaga 2).

SKL:s taxeunderlag (bilaga 2)

Tillsynsfrekvensen kan förändras och sätts utifrån vad som är lämpligt för att nå verkningsfull tillsyn. Det är kommunen som beslutar om frekvensen.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot