Publicerad: 21 maj 2019

Utvärderingsprocessen, år 3

Under år 3 i behovsutredningsprocessen sker en utvärdering. Ansvarig nämnd utvärderar behovsutredningen vart tredje år.

Under år 3 gör chef/tjänstemän en utvärdering av prioriteringarna från år 1.

Frågor att ställa sig är:

  • Placerade vi branscherna rätt i vår prioriteringsmatris och tillsynsplan? Vill vi förändra våra prioriteringar och tillsynsfrekvenser?
  • Ska vi justera taxan? Kan vi utgå från egna erfarenheter, inte endast SKL:s schabloner i taxan? Vilka förändringar vill vi göra i taxan?

Rapportera ändringar till SKL

Rapportera in ändringar till SKL senast 31 maj varje år, med start år 3. SKL kommer att gå ut med mer information om hur rapporteringen ska ske.

Arbetet i den behovsstyrda taxan

Under år tre jobbar ni parallellt med att revidera taxan i taxeprocessen.

Revideringsprocessen i den behovsstyrda taxan, år 3

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot