Publicerad: 30 november 2016

Åtgärdsprogram för vatten

Regeringen har beslutat om åtgärdsprogrammen för vatten. De ska bland annat kompletteras med tydlig redovisning av kostnader för åtgärder. Målet är att vattendelegationerna tar beslut om respektive distrikt i december.

Regeringsbeslut: Prövning av vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram (PDF, nytt fönster)

Vattenmyndigheterna har kort tid på sig att revidera åtgärdsprogrammen för perioden 2016-2021 utifrån regeringens beslut. Målet är att vattendelegationerna ska fatta beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för respektive vattendistrikt i december 2016 och att de beslutade åtgärdsprogrammen ska rapporteras till EU i mars 2017.

Det är viktigt att vattenmyndigheternas revision av åtgärdsprogrammet blir en inkluderande process för att få förståelse och acceptans för det nya åtgärdsprogrammet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot