Publicerad: 28 juli 2017

Åtgärdsprogram för vatten antagna

Åtgärdsprogrammen för vatten, 2016–2021, är nu antagna av vattendelegationerna.

Åtgärdsprogrammen för 2016–2021

SKL arbetar för att kommunerna ska få stöd från sin länsstyrelse angående hur åtgärderna inom regionen ska prioriteras. Kommunerna bör kontakta sin länsstyrelse för att diskutera hur åtgärdsarbetet kan samordnas och prioriteras i regionen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot