Publicerad: 9 oktober 2018

Dricksvatten

SKL bevakar de kommunala perspektiven inom dricksvattenfrågorna. Kommunen har ansvar för både produktion och kontroll av dricksvatten.

EU-direktiv om dricksvatten alltför detaljreglerat

EU-kommissionen arbetar just nu med att revidera lagstiftningen för dricksvatten. SKL har lämnat ett yttrande över EU-kommissionens reviderade dricksvattendirektiv. Den detaljreglering som föreslås är alltför långtgående.

SKL:s förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten

Lena Micko: "EU-direktiv om dricksvatten alltför detaljreglerat"

Dricksvattenkontroll

SKL arbetar inom Nationellt nätverk för dricksvatten med att  dricksvattenkontrollen ska bli effektivare och ge bättre resultat.

Arbetsgruppen för dricksvattenkontroll arbetar bland annat med att ta fram tydliga mål och aktiviteter, ökad status på dricksvattenkontrollen och bättre kompetensförsörjning.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot