Publicerad: 9 oktober 2018

Så får Sverige en effektiv dricksvattenkontroll

Sverige har ett bra dricksvatten. För att säkra vattenkvaliteten i
framtiden behöver dricksvattenkontrollen bli bättre. SKL har ringat in
sex åtgärder för att kontrollen ska bli effektivare och ge bättre
resultat.

SKL har i dricksvattenutredningen lämnat in förslag på hur dricksvattenkontrollen kan förbättras. Staten behöver i samarbete med kommunerna ta fram tydliga mål och kommunernas dricksvattenkontroll behöver tydligare vägledning

Sex punkter för att förbättra dricksvattenkontrollen

  • Tydliga mål och aktiviteter.
  • Kontrollansvaret måste tydliggöras.
  • Myndigheternas resurser ska användas effektivt
  • Kunskapsunderlaget om hur dricksvattenkontrollen fungerar måste öka
  • Bättre kompetensförsörjning och ökad status på dricksvattenkontrollen
  • Riskbedömningar från staten måste samordnas och få nationell spridning.

Läs hela SKL:s förslag (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot