Publicerad: 9 oktober 2018

Vattenbrist och långvarig värme/torka

Grundvattennivåerna sjunker i landet men problemen förväntas mest drabba dem som har egna brunnar. För vissa kommuner kan problem uppstå även i år.

Förebyggande åtgärder för att förhindra vattenbrist

  • Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att det inte ska bli vattenbrist i sommar. Även den enskilde invånaren kan behöva minska sin förbrukning av vatten.
  • De kommuner där problemen uppstått arbetar med alla medel de förfogar över för att invånarna ska ha tillgång till kranvatten sommar. De tar risken för vattenbrist på stort allvar.
  • Berörda myndigheter måste fortsätta att utveckla planeringsunderlagen så att kommunerna har det som behövs för att förebygga och hantera vattenbristen.
  • På sikt måste möjligheterna att återvinna vatten, för exempelvis jordbruk, bli bättre i Sverige.

Egen brunn

Hur ser situationen ut för era kommuninvånare ut som har egen vattenförsörjning. Vad händer i er kommun om många invånare saknar tillgång till eget vatten? Finns reservkapacitet?

Sveriges geologiska undersöknings senaste uppdatering

Information om sjunkande grundvattennivåer, SGU

Grundvattennivåer i olika delar av landet, SGU

Sveriges geologiska undersökning (SGU) publicerar sedan 1983, en gång i månaden kartor över grundvattennivåer i landet utifrån vad som är normalt för årstiden.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot