Publicerad: 8 maj 2018

Offentliga fastigheter

SKL har tillsammans med kommuner, landsting och regioner kunskap om 90 miljoner kvadratmeter offentliga fastigheter som ger rum åt Sveriges välfärd. Genom kartläggning, pilotprojekt och spridning av kunskap ger vi insikter och incitament till en hållbar utveckling på fastighetsområdet.

Forskning och utvecklingsverksamheten finansieras av tre fonder och ett nätverk. Vi ansvarar också för intressebevakning och service till Sveriges kommuner, landsting och regioner.

Två arkitekter diskuterar lösningar för kommande byggnad

SKL:s fonder möjliggör forskning och utveckling inom fastighetsområdet. Här kan du läsa om vilka projekt som är aktuella just nu.

Illustration över personer som idrottar

Måttboken är ett stöd för den som ska renovera eller bygga en ny idrottsanläggning. Den innehåller detaljerade mått för fler än 70 olika idrotter.

Illustration föreställandes byggarbetsplats

För att stödja den politiska styrningen och främja det regionala utvecklingsarbetet samlar SKL varje år in och sammanställer jämförelsetal inom fastighetsförvaltning från landsting och regioner.

Person med läsplatta som letar i SKL:s webbutik

I webbutiken hittar du alla SKL:s publikationer inom fastighetsområdet.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot