Publicerad: 14 augusti 2014

Det gör SKL inom fastighetsområdet

Inom fastighetsområdet arbetar SKL med projekt, från idé till kommunikation av resultaten. Utvecklingsverksamheten finansieras av fyra nätverk. Vi ansvarar också för intressebevakning och service till medlemmarna.

Vår uppgift är bland annat att:

  • ta fram förslag på projekt
  • upphandla utredare
  • organisera styrgrupper med deltagande från medlemmarna för respektive projekt
  • ansvara för att projekten populäriseras på ett sätt som passar medlemmarna
  • sprida resultaten genom skrifter, rapporter, nyhetsbrev, kurser och konferenser

Intressebevakning och medlemsservice

Handläggarna på SKL ansvarar också för intressebevakning och löpande service till kommuner, landsting och UFOS.

Varje år producerar vi ett tiotal olika rapporter och skrifter. De skickas kostnadsfritt till medlemmarna i fonderna.

SKL arrangerar också ett antal kurser och konferenser på fastighetsområdet varje år. Sammanlagt deltar cirka 400-600 tjänstemän och politiker.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot