Publicerad: 8 oktober 2018

Fastighetsekonomi

Funktionella och bra lokaler är en viktig förutsättning för att den offentliga sektorn ska kunna tillhandahålla samhällsnyttig service. Men lokaler kräver mycket kapital, både när de ska byggas och under tiden de används.

De senaste åren har landstingens fastighetsinvesteringar kraftigt ökat. Fram till 2020 beräknas de uppgå till 10–14 miljarder kronor per år. Det som driver på investeringarna är dels att en stor del av fastighetsbeståndet är gammalt, dels att det har kommit nya krav på vårdlokaler som äldre fastigheter inte lever upp till.

Fastighetsinvesteringar i landstingen

Momsregler

Sedan 1 januari 2017 gäller en ny definition av fastighetsbegreppet i momslagen.

SKL, Fastighetsmoms

Skatteverket, Fastighetsverksamhet

Pedagogiska kalkyler

Hur olika organisationer hanterar anskaffningen och förvaltningen av sina lokalytor varierar. Gemensamt för alla är att det handlar om stora värden och långsiktiga investeringar. För att kunna fatta väl underbyggda beslut i frågor kring investeringar krävs ordentliga beslutsunderlag med ekonomiska och pedagogiskt upplagda kalkyler.

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot