Publicerad: 4 oktober 2017

Teknisk fastighetsförvaltning

Att äga fastigheter medför ansvar för skötsel och underhåll. Genom att underhålla fastigheter går det att förlänga deras livslängd, öka värdet för kärnverksamheten och samtidigt minska risken för kapitalförstöring.

Kommuner och landsting är stora ägare av olika slags fastigheter, allt från förskolor och äldreboenden till sjukhus och vårdcentraler. För att vidmakthålla fastigheternas värde, tekniska funktion och skick är det viktigt att fastigheterna sköts och underhålls. SKL har gett ut flera skrifter och handböcker med råd och strategier inom teknisk förvaltning.

Ny lag om personalliggare

Sedan 1 januari 2016 omfattas byggherrar inom den offentliga sektorn av en ny lag som innebär att de måste anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket. Den som bedriver byggverksamhet är också skyldig att föra en elektronisk personalliggare.

Skatteverket, personalliggare i byggbranschen

Personalliggare i byggbranschen

Felavhjälpande underhåll

Det blir allt vanligare att offentliga fastighetsorganisationer köper fastighetsdrift på entreprenad för att effektivisera verksamheten. Men en återkommande fråga är hur entreprenören ska ersättas för felavhjälpande underhållsinsatser. SKL visar på olika strategier för hur du som ska upphandla driftentreprenader kan uppnå bra avtal och ett gott samarbete med driftentreprenörer.

Felavhjälpande underhåll i driftentreprenader

Byggarbete på sjukhusområde

Fram till 2020 planerar landstingen att bygga och renovera för 10-14 miljarder per år. Merparten av arbetet sker på eller i direkt närhet till sjukhusområden med operativ vårdverksamhet. Byggen på sjukhusområden innebär särskilda risker som kräver extra mycket arbete av såväl vårdverksamhet som byggherre och entreprenör. SKL har tagit fram råd och goda exempel för patientsäkerhet vid ny- och ombyggnation.

Byggarbete på sjukhusområden

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot