Publicerad: 21 januari 2016

Best Service

Best Service är ett frivilligt nätverk för landstingens serviceorganisationer som syftar till att utveckla servicefrågor i hälso- och sjukvården. Alla landsting är medlemmar i Best Service.

Best Service syftar till att utveckla servicefrågor i hälso- och sjukvården. Detta sker genom ett frivilligt nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Best Service arbete står på tre ben.

Best Service

Styrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting utgör ett stöd till medlemmarna och de tre benen är verktygen som Best Service arbetar med för att stödja medlemmarna.

Forum för nätverkande

En av tre delar för att utveckla servicefrågor i hälso- och sjukvården genom erfarenhets- och kunskapsutbyte är att vara ett forum för nätverkande.

Best Service medlemsmöten är det främsta forumet för nätverkande. Syftet är främst kompetenshöjning och omvärldsbevakning.

Jämförelse och benchmarking

En annan av tre delar för att utveckla servicefrågor i hälso- och sjukvården genom erfarenhets- och kunskapsutbyte är jämförelse och benchmarking.

Genom kartläggning och insamling av nyckeltal kan trender urskiljas och jämförelser göras. Detta är en förutsättning för analys och identifiering av utvecklingsområden.

Utvecklingsprojekt

En av tre delar för att utveckla servicefrågor i hälso- och sjukvården genom erfarenhets- och kunskapsutbyte är utvecklingsprojekt.

Syftet med utvecklingsprojekten är fördjupning, analys och utveckling i utvalda strategiska frågor.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot