Publicerad: 29 mars 2017

Kommunens fastigheter

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor ska samla och sprida kunskap om hur kommunerna på bästa sätt ser till att det finns bra och resurseffektiva lokaler.

Arbetet med att utveckla verksamheten görs på olika nivåer i kommunen. Kommunledningen står för den strategiska utvecklingen samtidigt som förvaltning och drift utvecklas för varje fastighet.

Det här går medlemsavgiften till

Pengarna i fonden ska användas till forskning och utveckling. De ska också användas till forskning inom UFOS – utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor.

Dessa är medlemmar

Förteckning över medlemmar och icke medlemmar (PDF, nytt fönster)

Fondens styrning och organisation

Fonden för kommunernas fastighetsfrågor har en styrelse med uppdrag att fatta beslut om satsningar som ska betalas av fonden.

Styrelsen består av 12 ledamöter som tillsammans representerar de kommuner som är betalande medlemmar i fonden. I styrelsen är minst två ledamöter förtroendevalda och minst två ledamöter representerar verksamheterna som använder lokalerna. Handläggarna på SKL deltar på styrelsens möten.

Syftet med fonden

  • Ta initiativ till och genomföra utvecklingsprojekt som bidrar till bättre och effektivare kommunala lokaler
  • Samla, populärisera och sprida goda exempel från kommuner och andra fastighetsägare
  • Följa forskning och utveckling både nationellt och internationellt och se till att kunskapen kan användas i kommunerna.
  • Arbeta för ökad produktivitet, effektivitet och kvalitet i kommunernas fastighetsorganisationer.
  • Arbeta för att fastighetsorganisationerna utvecklas till att vara kompetenta och kostnadseffektiva stödfunktioner till kärnverksamheterna
  • Arbeta för ökad lokaleffektivitet inom kärnverksamheten
  • Arbeta för en fastighetsekonomisk, företagsekonomisk, samhällsekonomisk och teknisk utveckling av kommunalt fastighetsföretagande med tyngdpunkt på förvaltning av värden och funktioner över tiden
  • Arbeta för en hållbar fastighetshantering som är bra för miljön
  • Arbeta för ett bredare samarbete med andra offentliga fastighetsorganisationer och andra branschaktörer i forsknings- och utvecklingsfrågor.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot