Publicerad: 14 augusti 2014

Landstingens fastigheter

FoU-fonden för landstingens fastighetsfrågor arbetar för att exempelvis sjukhus och vårdcentraler har lokaler som fungerar bra. Lokalerna ska också bli effektivare så att pengarna kan användas där de behövs mest.

Tillsammans äger och förvaltar landstingen cirka 12 miljoner kvadratmeter lokaler, bland annat för akutsjukvård. Utöver det hyr landstingen 2 miljoner kvadratmeter lokaler som till stor del används av vårdcentraler och folktandvård. Landstingens kostnader för fastigheter är drygt 12 miljarder, vilket motsvarar ungefär 5 procent av landstingens totala årskostnader (2011).

Forskning sparar pengar

Forskning och utveckling bidrar till effektivare och bättre lokaler som kostar mindre. Regionerna samarbetar för bästa resultat. Mellan 1994 och 2011 har kostnaderna för lokaler minskat med cirka 8 procent. Pengar som istället kan användas till vård och omsorg.

Styrs av Fastighetsrådet

FoU-fonden för landstingens fastighetsfrågor styrs av Fastighetsrådet. Rådets uppdrag är att fatta beslut om satsningar som fonden betalar. Handläggarna på SKL deltar på Fastighetsrådets möten.

Pengarna i fonden ska användas till forskning och utveckling. De ska också användas till forskning inom UFOS.

UFOS, offentliga fastigheter

Organisation

Fastighetsrådet och de regionala nätverken för fastighetsfrågor är tillsammans en resurs för landstingens fastighetsverksamhet. De är organiserade i sex regioner:

  • Region 1: Stockholms läns landsting, Locum
  • Region 2: Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Sörmland, Landstinget i Värmland, Örebro läns landsting, Landstinget i Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg
  • Region 3: Landstinget i Östergötland, Landstinget i Jönköpings län, Landstinget Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Landstinget Halland, Gotlands kommun
  • Region 4: Region Skåne
  • Region 5: Västra Götalandsregionen
  • Region 6: Landstinget Västernorrland, Jämtlands läns landsting, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot