Publicerad: 14 februari 2018

Aktuella FoU-projekt

SKL:s utvecklingsarbete på fastighetsområdet finansieras av tre fonder. Här är en sammanställnining av aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt gällande fastighetsfrågor.

Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt gällande fastighetsfrågor (PDF, nytt fönster)

De tre fonderna för forskning och utveckling finansierar utvecklingsprojekt och vissa forskningsprojekt, där målsättningen är att ge kunskap, inspiration och möjlighet till utbyte av erfarenheter.

Respektive fonds styrelse tar beslut om vilka projekt som ska genomföras.

Merparten av arbetet bedrivs i projektform tillsammans med medlemmarna. Kunskapen från projekten presenteras ofta i en skrift, under en konferens eller i form av utbildning. På så sätt blir kunskapen användbar i praktiken.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot