Publicerad: 8 oktober 2018

FoU-fonden för landstingens och regionernas fastighetsfrågor

FoU-fonden för landstingens och regionernas fastighetsfrågor arbetar för att bland annat sjukhus och vårdcentraler ska ha väl fungerande lokaler. Med kostnadseffektiva lokaler kan pengarna istället gå till områden där de mer behövs.

Tillsammans äger och förvaltar landstingen och regionerna cirka 12 miljoner kvadratmeter lokaler, bland annat för akutsjukvård. Utöver detta hyr de 2,5 miljoner kvadratmeter lokaler som till stor del används av vårdcentraler och folktandvård.

Fondens medel

Pengarna i FoU-fonden för landstingens och regionernas fastighetsfrågor ska användas till forskning och utveckling som bidrar till mer kostnadseffektiva och bättre lokaler så att pengar istället kan läggas på vård och omsorg.

Fondens pengar bidrar också till forskning inom FoU-fonden Offentliga fastigheter.

Fondens styrning och organisation

FoU-fonden för landstingens och regionernas fastighetsfrågor styrs av Fastighetsrådet som består av representanter från landets sex olika geografiska områdesindelningar. Fastighetsrådets uppdrag är att fatta beslut om satsningar som fonden betalar. Handläggare på SKL deltar på Fastighetsrådets möten.

Landstingens och regionernas fastighetsverksamheter är organiserade i sex regioner:

  1. Stockholms läns landsting, Locum
  2. Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Region Örebro, Region Västmanland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg
  3. Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Gotland
  4. Region Skåne
  5. Västra Götalandsregionen
  6. Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten, Region Norrbotten

Insamling av nyckeltal

Varje år samlar fonden in nyckeltal för landstingens och regionernas fastigheter. Nyckeltalen redovisar kostnader som exempelvis drift och underhåll av lokaler, hyresintäkter och investeringsutgifter.

Landstingens och regionernas nyckeltal för fastigheter, SKL:s webbutik 

Urval av färska rapporter

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot