Publicerad: 14 september 2017

FoU-fonden Offentliga fastigheter

Ett antal offentliga fastighetsförvaltare driver utvecklingsfrågor efter ett gemensamt utvecklingsprogram. Programmet styrs som en fristående fond, FoU-fonden för Offentliga fastigheter.

Fonden styrs av en ledningsgrupp med representanter från följande medlemsorganisationer:

  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Samverkansforum, representeras av Statens fastighetsverk och Specialfastigheter
  • Fortifikationsverket
  • Akademiska Hus

FoU-fonden för Offentliga fastigheter

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot