Publicerad: 8 oktober 2018

FoU-fonden Offentliga fastigheter

Ett antal offentliga fastighetsförvaltare driver utvecklingsfrågor efter ett gemensamt utvecklingsprogram. Programmet styrs som en fristående fond, FoU-fonden för Offentliga fastigheter.

Fonden styrs av en ledningsgrupp med representanter från följande medlemsorganisationer:

  • Sveriges Kommuner och Landsting
  • Samverkansforum, representeras av Statens fastighetsverk och Specialfastigheter
  • Fortifikationsverket

FoU-fonden för Offentliga fastigheter

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot