Publicerad: 19 september 2017

Lokalresursplanering

Verksamheters behov av lokaler inom kommuner och landsting varierar. Därför behöver utbudet anpassas efter behovet. Detta görs med kontinuerlig lokalresurs- och lokalbehovsplanering.

Kommunens utbud av lokaler bör anpassas till efterfrågan. Ibland kan det handla om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler eller att minska risken för att stå utan nödvändiga lokaler.

Lokalresursplanering innebär strategisk planering av organisationens ägda eller inhyrda fastigheter. Lokalresursplanering innebär också att lokalerna förvaltas och underhålls på ett effektivt sätt.

Lokalbehovsplanering är lika med den strategiska planering som kärnverksamheterna gör av sin verksamhet och sitt lokalbehov.

Ny plan varje år

Arbetet med lokalresurs- och lokalbehovsplanering bör drivas kontinuerligt med en ny lokalförsörjningsplan för varje år. Planeringen kan införas på olika sätt beroende på kommunens storlek. För att arbetet ska bli framgångsrikt måste det vara väl förankrat i alla delar av organisationen.

Strategisk lokalresursplanering, webbutiken

Lokaleffektivitet

Lokaleffektivitet handlar om att optimera lokalanvändningen genom att till exempel samlokalisera verksamheter och öka kapaciteten i befintliga lokaler. I ett längre perspektiv gäller det att utveckla styrningen och se till att lokaleffektivisering blir en del av de vardagliga rutinerna.

Strategier för ökad lokaleffektivitet, webbutiken

Inte dyrare att bygga vackert

En vanlig uppfattning är det kostar extra att bygga vackert. Men flera exempel på genomförda projekt visar att medvetna kvalitetssatsningar kan ge många mervärden.

Bygga vackert

Detta gör SKL

SKL producerar skrifter, rapporter och handböcker med råd, rekommendationer, strategier och forskningsresultat i frågor som rör lokalresursplanering.

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot