Publicerad: 13 februari 2018

Hälso- och sjukvårdens fastigheter

Många miljarder investeras i landstingens fastighetsbestånd. De beslut som fattas idag kommer att prägla sjukhusområdenas fysiska struktur under lång tid framåt. Fastighetsutvecklingsplanen är ett vägledande underlag som skapar förutsättningar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus.

Fastighetsutvecklingsplanen stakar ut riktningen för ett sjukhusområdes framtida utveckling. Planen tas fram av landstingens fastighetsorganisationer och utgår från politiska mål och visioner. För att nå ett långsiktigt resultat behöver planen även ta hänsyn till vårdens utveckling samt lokala och regionala förutsättningar.

Exempel på övergripande mål kan vara att skapa ett sjukhusområde som främjar en effektivisering av vårdprocessen och ger sjukhuset möjlighet att utföra avancerad vård samt minska klimatpåverkan.

Fastighetsutvecklingsplanen – planering för morgondagens sjukhusområde

Detta gör SKL

SKL gör trendspaningar om framtida vårdbyggnader och tar fram hjälpmedel för landstingen i arbetet med den strategiska planeringen för sjukhusområdet.

SKL samarbetar också med Centrum för vårdens arkitektur, CVA, vid Chalmers tekniska högskola. CVA bedriver forskning och genomför utbildningar med fokus på arkitektur i relation till läkande, patientupplevelse och effektivitet.

Centrum för vårdens arkitektur, Chalmers

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot