Publicerad: 16 oktober 2018

Omsorgsboenden

Sveriges demografi förändras vilket innebär att behovet av antalet platser i vård- och omsorgsboende beräknas kraftigt öka till 2030.

Andelen 75-åringar eller äldre förväntas uppgå till 12 procent av befolkningen 2030. Det innebär cirka 430 000 fler äldre än 2010. Behovet av antalet vårdplatser inom vård- och omsorgsboenden beräknas 2030 uppgå till 135 000–155 000 stycken.

Lagar reglerar utformningen

Utformningen av omsorgsboenden påverkas av olika regelverk, bland annat:

  • Bygglagstiftningen
  • Arbetsmiljölagen
  • Hälso- och sjukvårdslagen
  • LSS – Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade
  • SoL– Socialtjänstlagen

Forskning- och utvecklingsarbete

SKL ger ut skrifter och deltar i olika forum kring frågor som rör omsorgsboende.

Forum Vårdbyggnad

Centrum för boendets arkitektur, Chalmers

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot