Publicerad: 13 februari 2018

Pedagogiska lokaler

En stor del av kommunernas investeringar görs i lokaler för förskola och skola. Lokalerna är viktiga för barn genom hela deras förskole- och skoltid. Utformningen av miljön regleras av olika lagar och förordningar. Samtidigt har kommunerna stor frihet i att bestämma hur verksamheten ska organiseras.

Skolan är Sveriges största arbetsplats med cirka 1,4 miljoner elever och nära 300 000 anställda. Ungefär hälften av alla kommunägda lokaler utgörs av förskola, grundskola och gymnasium.

Att bygga och renovera förskolor och skolor är en komplex process. De senaste åren har byggnadskostnaderna kraftigt ökat men kan gå att sänka med en kvalificerad och väl utförd projektledning.

Regelverk för inne- och utemiljön

Skolans miljö regleras bland annat av skollagen, arbetsmiljölagen och läroplanerna. Enligt skollagen är det kommunen, i egenskap av huvudman, som ansvarar för att skolverksamheten genomförs enligt nationella mål och riktlinjer.

Samtidigt har kommunen stor frihet i att bestämma hur verksamheten ska organiseras och hur den fysiska miljön ska utformas så länge det är en god inne- och utemiljö.

Flexibla skollokaler

Antalet barn i en kommun förändras över tid vilket innebär att ålderskullarna ser olika ut. Behoven av skollokaler varierar och det som är förskola idag kan behöva användas som grundskola i morgon. Ännu längre fram kan det behövas mer yta för gymnasieleverna.

SKL ger råd och idéer om hur man kan arbeta med flexibla skollokaler i praktiken.

Flexibla skollokaler

Nätverk för nationellt arbete

SKL samarbetar med Skolhusgruppen som är ett nätverk med fokus på skolmiljö, skolbyggnader och skolgårdar. Vi samarbetar också med Forum Bygga Skola.

Skolhusgruppen

Forum Bygga Skola

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot