Publicerad: 13 februari 2018

Strategisk lokalresursplanering

Kommuner, landsting och staten äger tillsammans cirka 90 miljoner kvadratmeter lokalyta. Årligen används det stora mängder energi för uppvärmning och drift av dessa ytor. Enligt EU har den offentliga sektorn en viktig uppgift som föregångare i att genomföra samhällets energi- och miljömål.

En stor del av statens, kommunernas och landstingens lokaler är byggda före 1980. Många är omoderna och dåligt anpassade till dagens och framtida verksamhetsbehov. Generellt har de också en högre genomsnittlig energianvändning än senare byggda lokaler. Som fastighetsägare ställs man inför valet att renovera eller bygga nytt. Båda alternativen handlar om stora investeringar som binder upp kapital för en lång tid.

Nationella energimål

Den svenska riksdagen har antagit nationella mål om att minska energianvändningen i bebyggelsen med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050 jämfört med 1995. För att kunna nå dessa mål gäller det att arbeta systematiskt med det befintliga fastighetsbeståndet.

Renovera eller bygga nytt?

För att få en heltäckande bild inför beslut om antingen renovering eller nybyggnation behövs en noggrann analys av hur energianvändningen, energikostnaderna och verksamheten i lokalerna påverkas.

Med hjälp av nyttoanalyser går det att identifiera och kvantifiera nyttor vid renovering eller nybyggnation. För att kunna välja rätt alternativ måste man också se till livscykelkostnaderna (LCC-analys).

Publikationer

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot