Publicerad: 21 september 2017

Miljö, energi och klimat

Våra medlemmar arbetar aktivt med att minska den negativa påverkan som deras fastighetsverksamhet har på miljön. SKL bidrar med expertstöd i olika frågor och arrangerar konferenser och seminarier. Vi driver också forsknings- och utvecklingsprojekt.

Hanteringen av miljö-, energi- och klimatfrågor är avgörande för hur samhället kommer att utvecklas. År 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Att bygga och förvalta offentliga lokaler både klimatsmart och energisnålt är en stor utmaning för våra medlemmar.

Detta gör SKL

SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling, service och rådgivning inom områdena miljö, energi och klimat. För att stödja den politiska styrningen och främja det regionala utvecklingsarbetet tar SKL också fram nyckeltal så att landsting och regioner kan jämföra sig med och lära av varandra.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot