Publicerad: 9 oktober 2018

Landstingens och regionernas nyckeltal för fastigheter

För att stödja den politiska styrningen och främja det regionala utvecklingsarbetet tar SKL fram olika nyckeltal för landsting och regioner inom fastighetsområdet.

Landstingens och regionernas nyckeltal för fastigheter, SKL:s webbutik

Varje år samlar SKL in och sammanställer jämförelsetal inom fastighetsförvaltning från landsting och regioner. Nyckeltal som redovisas är bland annat kostnader för drift, förvaltning, försäkringar, värme, fjärrkyla och el. Uppgifterna gäller för landstingens och regionernas hela egna bestånd, det vill säga sjukhus, vård- och hälsocentraler och övriga anläggningar som exempelvis administrativa byggnader, folkhögskolor och vårdhögskolor. Redovisningen av uppgifterna sker på landstingsnivå och på sjukhusnivå.

Insamlingen är frivillig, men det finns i stort sett kompletta nyckeltal sedan år 1996.

Syftet är ge information och kunskap om landstingens fastighetsbestånd.

Kommunala fastighetsnyckeltal

Arbete pågår med att ta fram kommunala fastighetsnyckeltal.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot