Publicerad: 8 oktober 2018

Ny skrift: Skollokalernas betydelse för lärande

En sammanställning över forskning och utvecklingsprojekt gällande skollokalernas betydelse för lärande.

Skollokalernas betydelse för lärande, Webbutiken

Denna rapport är en översikt över aktuell svensk forskning och utvecklingsprojekt med fokus på relationen mellan elevers lärande och den fysiska miljön. Förstudien pekar på utvecklingsområden som SKL, tillsammans med sina medlemmar kan arbeta vidare med.

Informationsansvarig

  • Helén Örtegren
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot